De allra flesta människorna i dagens läge har någon gång hört talas om ordet rasism, men vad är rasism för något egentligen? Rasism är tyvärr något som har funnits på ett eller annat sätt i alla tider. Rasism betyder att man gör skillnad på personer beroende på deras hudfärg eller nationalitet. Ett annat ord som är kopplat till rasism är rasist.

Hur vet man att något är rasistiskt?

I dagens läge missbrukar många människor ordet rasism. Men hur vet man då vad som är rasistiskt och inte rasistiskt? Enkelt sagt så är det rasistiskt att på något sätt utrycka till en person med annan hudfärg att det är fel på denne på grund av hudfärgen som denne har. Det är även rasistiskt att, på ett eller annat sätt, kränka en person på grund av dennes nationalitet eller hudfärg. Man ska dock tänka på att alla kränkningar är inte rasistiska. Om en person säger något elakt till någon annan med en annan hudfärg men inte gör det på grund av dennes hudfärg eller nationalitet, då är det inte rasism. I dagens läge tror vissa människor att man är rasist för att någon säger något elakt men inte alls påpekar hudfärg eller nationalitet, så är det inte, man måste alltså skilja på mobbning och rasism.

Om du vill läsa mer om rasism kan du kika påumos hemsida.

Sveriges yttrandefrihet

I Sverige är det fritt att tycka och tänka som man vill, men det betyder inte att det är okej att kränka en annan människa. Det är alltså inte olagligt att vara rasist men det är olagligt att göra rasistiska saker mot en människa med annan hudfärg eller nationalitet. En rasist är alltså en person som kränker andra människor på grund av dennes hudfärg eller nationalitet.

Rasism och Nazism

Många människor tror att rasism och nazism är samma sak, men så är det inte. Enkelt sagt kan man dock säga att nazism är en väldigt mycket grövre form av rasism. Att kränka en person för att den har en annan hudfärg är som sagt rasism, men nazism är till exempel en person som är aktiv i en organisation där man hyllar det som Hitler gjorde under andra världskriget.

Sammanfattning

Rasism är något som har funnits i alla tider men alla människor känner inte riktigt till vad det är. Rasism är när någon, på ett eller annat sätt, kränker en annan människa på grund av dennes hudfärg eller nationalitet. Att vara rasist i Sverige är inte olagligt eftersom vi har yttrandefrihet, men det kan vara olagligt att uttrycka sig rasistiskt och göra rasistiska handlingar. Det är dock viktigt att man skiljer på vad som är rasistiska handlingar och vad som är mobbning.