”I ett rasistiskt samhälle räcker det inte med att inte vara rasist, vi måste vara anti-rasistiska”. Så sade Angela Y. Davis, feministen, författaren och universitetsläraren som under sextiotalet också var medborgarrättslig aktivist i USA. Det finns många sätt att vara antirasist, där media också spelar en viktig roll.

Med en företagsfilm kan din verksamhet förmedla antirasism och arbeta för lika rättigheter för afrosvenskar och andra som blir rasifierade. Explainer erbjuder företagsfilm som lyfter kärnan i det du vill kommunicera så att det når målgrupperna. En företagsfilm består av en kort film som kan vara animerad, och ger en tydlig förklaring av en idé till betraktaren.

Rasistiska lögner och propaganda

Medier kan användas både för att sprida rasism och antirasism. Tyvärr har en rasistisk agenda drivits av olika partier på den yttersta högerkanten, där Sverigedemokraterna drivit flera hatsajter via sin egen kommunikationsavdelning. Sidorna har förmedlat en mörk och felaktig bild av Sverige, med främlingsfientliga och antisemitiska budskap. Detta har resulterat i att många svenskar tror på information om invandring som är rent felaktig, vilket har givit Sverigedemokraterna fördelar i opinionen.

Sverigedemokraterna har sagts bedriva politisk propaganda som i många områden bygger på lögner. Syftet är att frammana hat mot personer med utomsvenskt ursprung. I affischer som satts upp i Stockholms tunnelbana har Sverigedemokraterna skrivit att ”det är dags att stoppa organiserat tiggeri”. Men det organiserade tiggeriet existerar inte. Dagens Nyheter kom i en granskning fram till att det var en myt, och regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur nådde samma slutats. Sverigedemokraterna kan, på område efter område, visas grunda sin politiska propaganda på lögner för att frammana rasism och hat.

Motverka rasism i media

Men på samma sätt som medier kan användas i negativa syften för att främja rasism och samhällskonflikter, går det också att använda media i positiva syften genom företagsfilm och korrekt faktaupplysning. Regeringen gav nyligen ett uppdrag till Statens Medieråd, där de ska ta fram nya verktyg för att motverka rasism i sociala medier. Tidigare studier visar att allt fler unga har anmält hat och hot i sociala medietjänster, där anmälningarna gått upp mellan 2016 och 2018. Anmälningarna kring rasism har fördubblats under samma period. Uppdraget ska ta fram nya metoder och kunskap för att minska och motverka rasism mot barn och ungdomar på nätet.