SMR

Argument och aktiviteter mot rasism

Enade mot rasism - Via By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Enade mot rasism – Via By Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Agera. Agera mot främlingsfientlighet och rasism! Rädda Barnen har ett projekt som syftar till att ge inspiration och kunskaper för att starta ett eget lokalt projekt mot främlingsfientlighet och rasism.

Käfta emot, Röda Korsets Ungdomsförbund stödjer unga i att ta ställning och påminner om hur viktiga deras insatser är för förändring. ”Riv ned eller klistra över klistermärken eller klotter med främlingsfientliga inslag” är ett av tipsen. Resten hittar du här.

Räkna med mej, Rädda Barnens kampanj mot diskriminering av barn, bla. Med tips på hur man ”säger ifrån” Ett av tipsen: ”Tyvärr finns det många exempel på hur framför allt ungdomar med invandrarbakgrund, har stoppats eller behandlats taskigt på krogen. Gå dit minst två tillsammans och testa hur de bemöter folk med utländsk bakgrund.” Resten finns här:

Svenskarna först? Handbok mot rasism och främlingsfientlighet, 1999, Lodenius, Anna-Lena & Wingborg, Mats, Här finns bl.a. en genomgång av vanliga rasistiska resonemang och påståenden samt argument mot dessa.

SSU-kampanj för att ”krossa fördomarna” Bl.a med tips på argument, lärarhandledning mm. Kolla in på: http://www.kampanj.ssu.se/krossafordomarna/

 

Quick Response bevakar nyhetsrapporteringen och förmedlar fakta om frågor som rör invandring, integration och främlingsfientlighet. Syftet är att nyansera mediebilden och uppmuntra en mediekritisk diskussion kring mångfaldsfrågor. Här finns också ”frågor och svar” som kan ge uppslag till hur man kan argumentera mot rasism.

Non Violence symbol - Stoppa våldet och rasismen. CC via By Rolf Broberg (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Non Violence symbol – Stoppa våldet och rasismen. CC via By Rolf Broberg (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sök stöd till projekt

Ibland behövs stöd i arbetet mot rasism och diskriminering. Här finns några ställen du kan söka stöd.

Arvsfondsdelegationen

Europeiska socialfonden

Svenska ESF-rådets uppgift är att stärka individens ställning i arbetslivet och därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Svenska ESF-rådet beviljar stöd till Växtkraft mål 3 och Equal som du kan läsa om här: http://www.esf.se/esf/program.html Ansökningsblanketter till Växtkraft mål 3 finns att ladda ner här: http://www.esf.se/esf/ansok.html

Stiftelsen för respekt

Stiftelsen för respekt vill inspirera, motivera och engagera unga som gamla att ta ställning och handling mot det psykiska såväl som det fysiska våldet. Du som privatperson eller som medlem i en förening/grupp kan söka om du har ett projekt som aktivt arbetar mot mobbning, våld, kriminalitet, rasism och droger. Läs mer här: http://www.respekt.org/stip_start.html

Folksams idrottsfond

Folksams idrottsfond ger bidrag till idrottsföreningar. Bland annat gäller följande för att föreningen ska få bidrag:

Integration – Föreningen ska ha bidragit till ökad förståelse för människor från andra kulturer och härigenom ha motverkat rasism och främlingsfientlighet genom att aktivt ha arbetat för att få med invandrare (barn, ungdomar och vuxna) i föreningsverksamheten.

Jämställdhet – Föreningen ska ha ett verksamhetsutbud som tar hänsyn till flickors och pojkars skilda behov och önskemål samt värdera och prioritera kvinnlig och manlig idrott på ett likvärdigt sätt. Särskild vikt ska läggas vid att föreningen fördelar sina uppdrag så att både flickor och pojkar samt kvinnor och män kan medverka och vara delaktiga i beslutsprocessen.

http://www.svenskidrott.se/Stipendierochutmarkelser/RF-stipendier/Folksamsidrottsfond/

Olof Palmes minnesfond

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag bland annat stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Alla slags projekt kan komma i fråga, från avancerad forskning till enstaka enklare projekt.

Fonden vill stödja fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, liksom studier och forskning med inriktning på fred, mänskliga rättigheter eller rasism för i första hand ungdomar i Sverige. Fonden kan också ge bidrag till skolans och ungdomsorganisationernas riksomfattande eller lokala initiativ. Läs mer här: http://www.palmefonden.org